KSAU besökte byalaget


Extrainsatt byalagsmöte med besök av KSAU 2015-06-03

Närvarande: Ingrid Martini, Jenny Lång, Staffan Nordlund, Anette Ottosson, Fredrik Olofsson, Tord Carlsson samt KSAU:s (kommunstyrelsens arbetsutskott) representanter:
Cecilia Wilhelmsson – kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokraterna
Birgitta Gunnarsson – kommunstyrelsens 1 vice ordförande, Centern
Monica Gideskog – kommunstyrelsens 2 vice ordförande, oppositionsråd, Moderaterna
Dag Segrell – kommunchef
Annelie Ahlström – landsbygdssamordnare.
Fredrik Olofsson presenterade vår nyligen genomförda LEA (Lokal Ekonomisk Analys) och utifrån den samtalade vi kring tre stora frågor som just nu är viktiga för bygden.
• Bostadsfrågan
• Skolan
• Bredband etapp 2

Genom LEA-analysen har det framkommit att vår bygd står still på ett invånarantal på 500 personer och för att denna siffra ska kunna öka krävs det att fler bosätter sig i bygden. Detta kräver i sin tur att det byggs fler bostäder och att möjligheten till detta ses över. En önskan som byalagets styrelse har är att det ska byggas t.ex. seniorbostäder som möjliggör för de äldre att kunna stanna kvar i bygden när de inte orkar eller klarar av att bo kvar i sina hus. Detta var något som KSAU menar att kommunen inte kan lösa då det handlar om en så pass stor ekonomisk fråga. De sa att andra bygder löst det genom att lokala byggfirmor tagit tag i saken på egen hand och att detta var något vi också kunde undersöka. En annan möjlighet är att privatpersoner köper loss mark av markägaren och bygger hus där. En parentes i detta var att hur vackert vårt naturreservat än är så kan det vara ett hinder i bostadsfrågan då marken där inte får användas att bygga hus på.

Skolan är i nuläget inte nedläggningshotad och det finns inga planer på att göra det framöver heller så länge det fortfarande finns barn i klasserna och i förskolan. Vi diskuterade möjligheterna till ett utökat upptagningsområde och detta är redan beslutat att kommunen ska se över under sommaren 2015. Vi diskuterade även hur vi skulle kunna göra för att få skolan mer attraktiv så att den lockar fler att vilja att gå där och ett förslag var att göra skolan profilerad. Vi har vår otroliga natur runt omkring oss vilket vi skulle kunna dra nytta av och profilera oss kring. Ett annat sätt att få familjer att välja Västra Hargs skola är att aktivt marknadsföra skolan och visa att det är möjligt för alla elever att gå där även om man bor närmare en annan skola.

Bredband etapp 2
Som det ser ut just nu har kommunen ingen möjlighet att ge ekonomiskt stöd i arbetet med fibergrävningen. Det de kan vara behjälpliga med är att ge stöd och råd i det pappersarbete som måste göras.

Utöver de tre stora punkterna diskuterade vi även kollektivtrafiken i bygden. Anette Ottosson var den 1/6 på en träff i kommunhuset som region Östergötland höll i. Syftet är att se över hur behovet av kollektivtrafik ser ut i länet och ta reda på var behovet av bussar är som störst. I dagsläget är det många bussar som kör sträckor utan en enda resenär. Detta är otroligt kostsamt och onödigt då det kan finnas bättre saker att lägga dessa pengar på. Ett protokoll med resultatet från alla möten i regionen kommer att ges ut och innan något beslut tas finns möjlighet att komma med synpunkter. En annan möjlighet är att genom en app (mobil samåkning) möjliggöra samåkning i bygden för de som ska åt samma håll. Detta är något som flera andra orter redan börjat använda sig av och som gjort att både bensinförbrukning och kostnader sjunkit.

KSAU ville även upplysa om att det finns pengar att söka om det är något man vill ha hjälp med att göra, bygga, eller rusta upp i bygden. Vi önskade att staketet kring fotbollsplanen i Önnebo skulle bytas ut då det förfalligt kraftigt de senaste åren. Alla i byalaget är välkomna att komma med förslag på förbättringar och förändringar som gör vår bygd ännu bättre och mer attraktiv.

Vid pennan: Jenny Lång