Globetrotter i Västra Harg


Västra Harg har en resvan apotekare i bygden. Ulf Rydell har under lång tid arbetat i internationell tjänst med sjukvård- och medicinfrågor som fokus. Ulf har arbetat i länder som Zambia, Vietnam, Sudan, Cook Islands, Moçambique, Somaliland, Kiribati, Samoa, Salomonöarna m fl. Det har blivit flera resor bl a till Vietnam där Ulf har varit med om att ta fram en läkemedelspolicy för landet. Ulf finns fortfarande med som en resurs i att driva projekt om antibiotikaresistens i olika länder tillsammans med Linköping universitet. Du kan läsa hela artikeln i Corren tisdagen den 17 mars 2015.

 

DSC_0527