Låt min kompis följa med!


Nu är det möjligt att låta kompisen följa med på skolbussar i Mjölby kommun. Utbildningsnämnden har hittat en lösning tillsammans med Östgötatrafiken som gör det möjligt att följa med en kompis hem. Det kostar inget extra och Östgötatrafiken tar ansvar för resan. 

Anna Johansson som är ordf. i utbildningsnämnden i Mjölby kommun som informerar om detta via Facebook:

”Jag har i egenskap av ordförande för socialdemokraterna i Mjölby tillsammans med utbildningsnämndens ordförande fört samtal med Östgötatrafikens VD och de meddelar nu att medfölande medges på skolskjutsar i Mjölby kommun, och att det sker i mån av plats. Östgötatrafiken bär ansvaret, och inga avgifter kommer att tas ut.

Anna Johansson, ordförande för socialdemokraterna i Mjölby”