Upprensning av sly och buskar


Det kommer att ske upprensning  av buskar och sly i olika områden i Västra Harg. Det är Länsstyrelsen som meddelar via Thomas Johansson att det i denna och kommande vecka (25 april till 30 april) sly kommer att rensas upp. Se kartan vilka områden som är aktuella. Det är det torra vädret som gör att det är möjligt att gå in med maskiner nu. Det betyder t ex att det kommer att röjas nere vid Harg sjön så att det går att se ut över den och nedanför skolan. I dokumentet nedan hittar du en karta med aktuella områden.

ÅTGÄRDER I VÄSTRA HARG 2014