Byalagets årsmöte – ny ordf & sekr!


Byalaget hade årsmöte den 25 februari. Numera har ordförandeklubban flyttats från Staffan Nordlunds till Ingrid Martinis trygga hand. Vi har också fått en ny sekreterare, Jenny Lång, välkommen Jenny! Anette Ottosson lämnade pennan efter en lång och trogen tjänst som sekreterare. Staffan blickade tillbaka under årsmötet från sin tid som ordföranden och vad som har hänt i bygden. Det var många berättelser och vi hoppas kunna återgå något här på hemsidan från den exposén. Protokollet i sin helhet hittar du här.

VÄSTRA HARGS BYALA1 årsmöte 2014