Dränering, dikning och flytt av busshållplats


Den äldre vägen från församlingshemmet mot skolan i Västra Harg är sprucken och dåligt dränerad. Den kommer att läggas om och i samband med detta kommer ett större dike att grävas nedanför bergsklacken som gör att vatten från berget kommer att rinna i diket istället för idag på vägen och frysa under vår-vintern.

I samband med detta kommer busshållplatsen att flyttas med mot vägen och ev blir det en motsvarande busshållplats på andra sidan dock utan kur. Vägstumpen vid kättingarna blir mer som en parkeringsplats för t ex vid kyrkbesök. Se skissen nedan.

Det är NCC som planerar på uppdrag av Trafikverket. Marken ägs av Svenska kyrkan och förvaltas av Linköpings stift. Har du synpunkter eller åsikter finns följande kontaktpersoner.

NCC, Tobias Berzelius 070-508 57 32
Trafikverket, Caroline Asklöv 070-666 90 48
Mjölby kommun, Mats Rydell 0142-851 76
Linköpings stift, Bengt Palmqvist 013-24 26 39

Karta_vag

SV_bild_vag