Kevin Lehnberg i Västra Hargs kyrka


Välkommen till en konsert med Kevin Lehnberg. Det är föreningen Östergötlands barn som i samarrangemang med Svenska kyrkan ger en konsert för Östergötlands barn. Konserten, som är gratis, är den 20 oktober kl 16.00. Kollekt tas upp till Östergötlands barn.

Välkommen