Carl Henrik Svenstedts Nationaldagstal 2013


”Harg är ju större än Mjölby!” sa dom. Det trodde jag betydde att det bodde mer folk i Harg än här inne i trädgårdsstaden. Och på den tiden var det folk överallt ute i socknarna. Harg räknade ungefär 2.000 personer då. Det fanns minst 300 torp ute i markerna.

Läs författaren och Västra Hargsbon Carl Henrik Svenstedts nationaldagstal som hölls vid Mjölbys hembygdspark 6 juni 2013. Hela talet, som berättade om tiden i Västra Harg, hittar du här.