Correnartikel om bredband i Västra Harg


Bredbandet i Västra Harg byggs ut och grävs ner just nu. Corren uppmärksammade det hela med en stor artikeln i lördagen den 3 augusti. Du hittar den här.