Svaneholms borgruin – värt ett besök


Tipsar om ett besök vid Svaneholms borgruin som ligger på en udde vid Kilarpesjön i Västra Harg. Sjön är i dag sänkt och borgen kan förr ha legat på en ö. Ett annat namn på platsen är Garpe slott, då garpar förr syftade på tyskar.

Borgen bestod av ett kärntorn med upp till fem meter tjocka murar och en vallgrav. Borgen anlades antagligen på 1360-talet.

Platsen är inte arkeologiskt utgrävd.

IMG_8497IMG_8505IMG_8371IMG_8511IMG_8453