Hulu


Västra Hargs missionsförsamling

Hulu missionshus

 

Program våren 2019

Februari

Söndag 10 kl. 14:30
Söndagseftermiddag i missionshuset.
Ingemar Gransö talar. Sång och musik med Yngve Gustafsson m.fl. Servering.

Tisdag 19 kl. 18:00
Bibelstudium med Ingemar Gransö.

Söndag 24 kl. 14:30
Söndagseftermiddag i missionshuset.
Ulf Krusell talar. Sång av Ola Sjöstrand m.fl. Servering.

Mars

Söndag 10 kl. 14:30
Trivselträff i missionshuset.
Bertil Andersson visar bilder och berättar om sångaren Einar Ekberg. Egon Karlborg sjunger och spelar. Lotteri och servering.

Tisdag 19 kl. 18:00
Bibelstudium med Ingemar Gransö.

Söndag 31 kl. 14:30
Sång- och musikeftermiddag med önskesånger.
Yngve Gustafsson, Sandbergs, familjen Pihl och Bergstrand. Önska din favoritsång! Ulf Krusell talar. Servering.

April

Söndag 14 kl. 14:30
Palmsöndagsgudstjänst
Bertil Andersson och sångare från Ulrika, Yngve Gustafsson, familjen Pihl och Bergstrand. Birgitta Svensson talar. Servering.

Tisdag 23 kl. 18:00
Bibelstudium med Ulf Krusell.

Söndag 28 kl. 14:30
Inbjudningshögtid
Kapelabröderna från Småland med Conny Hedengren talar, spelar och sjunger. Vi bjuder på kaffe. Alla hälsas varmt välkomna!

Maj

Söndag 12 kl. 14:30
Vårfest i Hulu missionshus.
Grethel Gleisner från Vadstena talar. Yngve Gustafsson, Sandbergs, familjen Pihl och Bergstrand. Servering.

Tisdag 21 kl. 18:00
Bibelstudium med Ulf Krusell.

Torsdag 30 kl. 14:30
Kristi Himmelsfärdsdag i missionshuset.
Hemlandspojkarna från Mantorp talar, spelar och sjunger. Andakt av Ingemar Gransö. Servering.

Juni

Lördag 8 kl. 08:00
Morgonsamling.
Flaggan hissas kl. 08:00. Gunnar Hallgren talar, Yngve Gustafsson sjunger och spelar. Naturstig. Medtag kaffekorg.

Fredag 14 kl. 18:00
Vandringsgudstjänst i Hulus trädgård.
Ulf Krusell. Sång och musik. Servering.

Juli

Söndag 7 kl. 18:00
Sång och musik i sommarkväll.
Karin Wall-Källming med släkt och vänner samt kören Ancora sjunger och spelar. Andakt av Heidi Hermansson. Servering.

Augusti

Söndag 4 kl. 14:30
Sommarmöte vid missionshuset.
Ulf Krusell talar. Sång och musik av familjerna Pihl och Bergstrand m.fl. Medtag kaffekorg.

 

 

________________________________________________________

En hälsning från församlingsföreståndaren

hulu

”Sjung Herrens lov, ni hans trogna, prisa hans heliga namn! Herre,
min Gud, jag skall alltid prisa dig!”

Ps.30:5,13

Nu får vi med glädje och tacksamhet till Gud och med
framtidstro och tillförsikt börja ett nytt verksamhetsår i Västra
Hargs missionsförsamling! När vi samlas i vårt missionshus i
Hulubygden får vi många tillfällen att sjunga Herrens lov och prisa hans
heliga namn. Vi har Guds löfte att när vi samlas i hans namn så är han
mitt ibland oss! Vilken trygghet att veta att han har omsorg om oss alla
och att hans nåd och trofasthet varar i alla tider och genom alla släkten.
Nu får vi se fram emot att få fortsätta att tjäna Herren med glädje och
bära budskapet vidare om Jesus Kristus och hans liv och goda
gärningar. En önskan är att vår lovsång aldrig får tystna utan att vi alltid
får prisa Guds namn.

”Ljude Herrens lov i våra bygder, upp du folk som fått barmhärtighet.”

Gud välsigne Dig!
Solveig Pihl, Församlingsföreståndare
Laggarps Säteri, 26 januari, 2019

 

 

____________________________________________________________

Hulu missionshuset Huluhar

omkring 1100 besökare varje år och det är cirka 3 sammankomster i månaden. Missionsauktionen, julottan och inbjudningsmötet är de tre största samlingarna och kan samla över 100 personer. Församlingen har 7 medlemmar men samlar oftast mellan 30 och 100 besökare per sammankomst.

Vi har även bibelstudier en gång per månad där du är välkommen att delta om du är intresserad av vad bibeln har att erbjuda dig idag, 2000 år efter att Jesus föddes!

_____________________________________________________________