Hulu


Västra Hargs missionsförsamling

Hulu missionshus

 

Program våren 2017

Februari

Söndag  12   kl. 1430   Söndagseftermiddag i missionshuset.
John Sidén talar. Sång av Ola Sjöstrand. Familjen Pihl och Bergstrand. Servering.

Tisdag    21   kl. 1800   Bibelstudium med Ingemar Gransö.

Söndag  26   kl. 1430   Trivselträff i missionhuset.
Bertil Andersson visar bilder och berättar.  Egon Karlborg sjunger och spelar. Lotteri och servering.

Mars

Söndag  12   kl. 1430   Söndagseftermiddag i missionshuset.
Gitarrsystrarna från Skänninge med Ros-Marie Langvik sjunger och spelar. Ulf Krusell talar. Servering.

Tisdag    21   kl. 1800   Bibelstudium med Ingemar Gransö.

Söndag  26   kl. 1800   Önskesångernas kväll.
Yngve Gustafsson, familjen Pihl och Bergstrand. Önska din favoritsång! Andakt. Servering.

 

April

Söndag 9     kl. 1430   Palmsöndagsgudstjänst
Bertil Andersson och sångare från Ulrika, Yngve Gustafsson, familjen Pihl och Bergstrand. Birgitta Svensson talar. Servering.

Tisdag    18   kl. 1800   Bibelstudium med Ulf Krusell.

Söndag  23   kl. 1430   Inbjudningshögtid.
Kapelabröderna med Conny Hedengren talar, spelar och sjunger. Vi bjuder på kaffe. Alla hälsas varmt välkomna!

 

Maj

Torsdag 4     kl. 1800   Bibelstudium med Ingemar Gransö.

Fredag   12   kl. 1900   Vandringsgudstjänst i Hulus trädgård.
Ulf Krusell. Sång och musik. Servering.

Torsdag 25   kl. 1430   Kristi Himmelsfärdsdag i missionshuset.
Hemlandspojkarna från Mantorp talar, spelar och sjunger. Andakt av Ingemar Gransö. Servering.

Juni

Lördag   3     kl. 0800   Morgonsamling.
Flaggan hissas kl. 08:00. Gunnar Hallgren talar. Sång och musik. Naturstig. Medtag kaffekorg!

Söndag  11   kl. 1430   Sång- och musikmöte i Hulu.
Grethel Gleisner från Vadstena talar. Yngve Gustafsson, familjen Pihl och Bergstrand samt sångare. Servering.

Tisdag    20   kl. 1800   Bibelstudium med Ulf Krusell.

Juli

Söndag  2     kl. 1800   Sång och musik i sommarkväll.
Karin Wall-Källming med släkt och vänner samt kören Ancora sjunger och spelar. Andakt av Heidi Hermansson. Servering.

Augusti

Söndag  6     kl. 1430   Sommarmöte vid missionshuset.
Ulf Krusell talar. Sång och musik av familjerna Pihl och Bergstrand m.fl. Medtag kaffekorg.

________________________________________________________

En hälsning från församlingsföreståndaren

hulu

”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.”        Jes.41:10

 

Nu får vi med tacksamhet till Gud och i tillförsikt och framtidstro börja ett nytt verksamhetsår i Västra Hargs missionsförsamling! Vi har fått löfte av Gud, att vi inte behöver vara rädda, för Gud är med oss. Han ger oss ny kraft och styrka, då vi känner att vi inte orkar med allt som finns runt omkring oss. Vi får vila trygga i Guds händer. Så ser vi fram emot att åter få samlas i Hulu missionshus, där vi får lovsjunga och tacka Gud för hans omsorg om oss alla och för hans stora kärlek till oss. Det är en förmån som förunnats oss att just vi får vara med och sjunga Herrens lov i våra bygder. Vilken underbar trygghet att veta att Guds trofasthet varar från släkte till släkte!

”Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara, stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet.”

Gud välsigne Dig!             

Solveig Pihl, Församlingsföreståndare

                                                              Laggarps Säteri, 29 januari, 2017

____________________________________________________________

Missionshuset Huluhar

omkring 1000 besökare varje år och det är cirka 3 sammankomster i månaden. Missionsauktionen, julottan och inbjudningsmötet är de tre största samlingarna och kan samla över 100 personer.

Vi har även bibelstudier en gång per månad där du är välkommen att delta om du är intresserad av vad bibeln har att erbjuda dig idag, 2000 år efter att Jesus föddes!

_____________________________________________________________