Hulu


Västra Hargs missionsförsamling

Hulu missionshus

 

Program våren 2018

Februari

Söndag 18 kl. 14:30
Söndagseftermiddag i missionshuset.
Marie Rosén talar. Sång av Ola Sjöstrand. Familjen Bergstrand. Servering.

Tisdag 27 kl. 18:00
Bibelstudium med Ingemar Gransö.

Mars

Söndag 4 kl. 14:30
Trivselträff i missionshuset.
Bertil Andersson visar bilder och berättar om Sareks nationalpark. Egon Karlborg sjunger och spelar. Lotteri och servering.

Söndag 18 kl. 18:00
Önskesångernas kväll.
Yngve Gustafsson, familjen Pihl och Bergstrand. Önska din favoritsång! Andakt av John Sidén. Servering.

Tisdag 27 kl. 18:00
Bibelstudium med Ingemar Gransö.

April

Söndag 1 kl. 14:30
Påskdagsgudstjänst
Anna-Karin Thalin Karlberg talar. Bertil Andersson och sångare från Ulrika, familjen Pihl och Bergstrand. Servering.

Söndag 15 kl. 14:30
Vårfest i missionshuset!
Kapelabröderna från Småland med Conny Hedengren talar, spelar och sjunger. Servering.

Tisdag 24 kl. 18:00
Bibelstudium med Ulf Krusell.

Söndag 29 kl. 14:30
Inbjudningshögtid.
Opphemstrion med Anders Lindsmyr talar, spelar och sjunger. Vi bjuder på kaffe. Alla hälsas varmt välkomna!

Maj

Torsdag 10 kl. 14:30
Kristi Himmelsfärdsdag i missionshuset.
Hemlandspojkarna från Mantorp talar, spelar och sjunger. Andakt av Ingemar Gransö. Servering.

Tisdag 15 kl. 18:00
Bibelstudium med Ulf Krusell.

Fredag 25 kl. 18:30
Vandringsgudstjänst i Hulus trädgård.
Ulf Krusell. Sång och musik. Servering.

Juni

Lördag 2 kl. 08:00
Morgonsamling.
Flaggan hissas kl. 08:00. Gunnar Hallgren talar, Yngve Gustafsson sjunger och spelar. Naturstig. Medtag kaffekorg!

Söndag 17 kl. 14:30
Sång- och musikmöte i Hulu.
Grethel Gleisner från Vadstena talar. Yngve Gustafsson, familjen Pihl och Bergstrand samt sångare. Servering.

Juli

Söndag 8 kl. 18:00
Sång och musik i sommarkväll.
Karin Wall-Källming med släkt och vänner samt kören Ancora sjunger och spelar. Andakt av Heidi Hermansson. Servering.

Augusti

Söndag 5 kl. 14:30
Sommarmöte vid missionshuset.
Ulf Krusell talar. Sång och musik av familjerna Pihl och Bergstrand m.fl. Medtag kaffekorg.

 

________________________________________________________

En hälsning från församlingsföreståndaren

hulu

”Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, att om morgonen förkunna din nåd och när natten har kommit din trofasthet.”
Ps.92:2-3

Vi får med tacksamhet och glädje och i tillförsikt och med framtidstro börja ett nytt verksamhetsår i Västra Hargs missionsförsamling som vi haft i 140 år! Det är en stor förmån att få vara med i verksamheten och att få förkunna Guds nåd varje morgon och hans trofasthet när natten har kommit. Vi får dela gemenskapen med Gud och varandra och känna all glädje och omsorg som omger oss när vi samlas i hans namn. Nu ser vi åter fram mot att få samlas i Guds hus i Hulubygden för att lovsjunga och tacka Herren. Vilken underbar trygghet att veta att Guds trofasthet varar från släkte till släkte!

”Som din dag så skall din kraft ock vara, detta löfte gav han mig.”
Gud välsigne Dig!

Solveig Pihl, Församlingsföreståndare
Laggarps Säteri, 5 februari, 2018

 

____________________________________________________________

Hulu missionshuset Huluhar

omkring 1100 besökare varje år och det är cirka 3 sammankomster i månaden. Missionsauktionen, julottan och inbjudningsmötet är de tre största samlingarna och kan samla över 100 personer. Församlingen har 7 medlemmar men samlar oftast mellan 30 och 100 besökare per sammankomst.

Vi har även bibelstudier en gång per månad där du är välkommen att delta om du är intresserad av vad bibeln har att erbjuda dig idag, 2000 år efter att Jesus föddes!

_____________________________________________________________