Hulu


Västra Hargs missionsförsamling

Hulu missionshus

 

Program hösten 2017

December

Lördag 2 kl. 1700     Missionsauktion!

Adventsandakt med Gunnar Hallgren och familjen Pihl och Bergstrand.
Auktionist Karl-Henrik Johansson. Lotterier, kaffe och ostkaka.
Gåvor mottages tacksamt!

Söndag 10 kl. 1000     Sång och musik i adventstid

Åsbo kyrkokör med Nils-Peter Vaggelyr sjunger och spelar.
John Sidén talar. Servering.

Tisdag 19 kl. 1800     Bibelstudium med Ingemar Gransö

Juldagen 25 kl. 0700     Julotta i Hulu missionshus
Möt juldagsmorgonen i missionshuset.
Julottepredikan med Ingemar Gransö. Vi sjunger julsånger och bjuder på julottekaffe!

 

Januari 2018

Söndag 7 kl. 1430      Jul- och missionsfest!
Ulf Rydell visar bilder och berättar om sina arbeten och resor i främmande länder.
Familjen Pihl och Bergstrand sjunger och spelar. Servering.

________________________________________________________

En hälsning från församlingsföreståndaren

hulu

”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.”        Jes.41:10

 

Nu får vi med tacksamhet till Gud och i tillförsikt och framtidstro börja ett nytt verksamhetsår i Västra Hargs missionsförsamling! Vi har fått löfte av Gud, att vi inte behöver vara rädda, för Gud är med oss. Han ger oss ny kraft och styrka, då vi känner att vi inte orkar med allt som finns runt omkring oss. Vi får vila trygga i Guds händer. Så ser vi fram emot att åter få samlas i Hulu missionshus, där vi får lovsjunga och tacka Gud för hans omsorg om oss alla och för hans stora kärlek till oss. Det är en förmån som förunnats oss att just vi får vara med och sjunga Herrens lov i våra bygder. Vilken underbar trygghet att veta att Guds trofasthet varar från släkte till släkte!

”Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara, stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet.”

Gud välsigne Dig!             

Solveig Pihl, Församlingsföreståndare

                                                              Laggarps Säteri, 29 januari, 2017

____________________________________________________________

Missionshuset Huluhar

omkring 1000 besökare varje år och det är cirka 3 sammankomster i månaden. Missionsauktionen, julottan och inbjudningsmötet är de tre största samlingarna och kan samla över 100 personer.

Vi har även bibelstudier en gång per månad där du är välkommen att delta om du är intresserad av vad bibeln har att erbjuda dig idag, 2000 år efter att Jesus föddes!

_____________________________________________________________