Hulu


Västra Hargs missionsförsamling

Hulu missionshus

 

Program hösten 2019

September

Söndag 8 kl. 14:30 Höstfest!
”Vårat kapell” från Mantorp sjunger välkända sånger tillsammans med oss. Andakt Ingemar Gransö. Servering.

Tisdag 17 kl. 18:00
Bibelstudium med Ingemar Gransö

Söndag 22 kl. 14:30 Sång och musik i missionshuset
Elisabeth och Gösta Nylund från Sommen berättar, spelar och sjunger. Andakt. Servering.

Oktober

Fredag 4 kl. 18:00 Skördefest!
Ulf och Rodhe Krusell talar, spelar och sjunger. Paket- och skördeauktion med Karl- Henrik Johansson. Lotterier och servering.

Tisdag 15 kl. 18:00 Bibelstudium med Ulf Krusell

Söndag 20 kl. 14:30 Sång- och musikeftermiddag i missionshuset
Musikkapellet från Skärblacka spelar och sjunger. Andakt. Servering.

November

Söndag 3 kl. 14:30 Sång- och musikgudstjänst i missionshuset
Bertil Andersson och sångare från Ulrika. Yngve Gustafsson. Familjen Bergstrand. Vi sjunger hemlandssånger tillsammans. Andakt Ingemar Gransö. Servering.

Tisdag 12 kl. 18:00 Bibelstudium med Ulf Krusell

Söndag 17 kl. 14:30 Musikfest i missionshuset!
Lukas Bergstrand med vänner sjunger och spelar. Andakt. Servering.

Lördag 30 kl. 17:00 Missionsauktion!
Adventsandakt med Ulf Krusell och familjen Pihl och Bergstrand. Auktionist Karl-Henrik Johansson. Lotterier, kaffe och ostkaka. Gåvor mottages tacksamt!

December

Söndag 8 kl. 10:00 Sång och musik i adventstid
Åsbo kyrkokör sjunger och spelar. Gunnar Hallgren talar. Kyrkkaffe.

Tisdag 17 kl. 18:00 Bibelstudium med Ingemar Gransö

Juldagen 25 kl. 07:00 Julotta i Hulu missionshus
Julottepredikan av Ingemar Gransö. Sång av Ola Sjöstrand. Vi sjunger julsånger och bjuder på julottekaffe!

Januari

Söndag 5 kl. 14:30 Jul- och missionsfest!
Möte med religioner i främmande länder. Journalist Lilian Hellgren visar bilder och berättar. Familjen Pihl och Bergstrand sjunger och spelar. Andakt. Servering.

________________________________________________________

En hälsning från församlingsföreståndaren

hulu

”Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta, jag vill förkunna alla dina under. Jag vill vara glad och fröjdas i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste.”
Ps. 9:2-3

Inför höstens verksamhet i Hulu missionshus är det en trygghet för oss alla i Västra Hargs missionsförsamling att veta att Herrens nåd är var morgon ny! Nåden tar aldrig slut, den räcker till för oss och alla som kommer och deltar och hörsammar Guds ord. Alla är välkomna att ta del av glädjen och tryggheten i vetskapen om Guds trofasthet som varar i alla släkten här och nu. Vi vill tacka Herren av hela vårt hjärta och förkunna alla hans underbara gärningar. Vi får vara glada och fröjdas i Gud och lovsjunga hans namn. Det är vår önskan att vi får fortsätta förkunna budskapet i tal, sång och musik i kommande tider och år.

”Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild
nåd.”

Gud välsigne Dig!
Solveig Pihl, Församlingsföreståndare
Laggarps Säteri, 24 augusti 2019

 

____________________________________________________________

Hulu missionshuset Huluhar

omkring 1100 besökare varje år och det är cirka 3 sammankomster i månaden. Missionsauktionen, julottan och inbjudningsmötet är de tre största samlingarna och kan samla över 100 personer. Församlingen har 7 medlemmar men samlar oftast mellan 30 och 100 besökare per sammankomst.

Vi har även bibelstudier en gång per månad där du är välkommen att delta om du är intresserad av vad bibeln har att erbjuda dig idag, 2000 år efter att Jesus föddes!

_____________________________________________________________