Skolgränser


IMG_1558Utbildningsnämnden i Mjölby kommun har titta över upptagningsområdet till Västra Hargs skola. Ett förslag är att låta barn söder om den sk Tomta-vägen åka till Västra Hargs skola. Det skulle innebära att 6 st barn skulle tillkomma Västra Harg skola. Man skulle också kunna tänka en buffertzon där man själv får välja. Kommunens utredare är oroad för ökade kostnader om skolskjutsen får åka fram och tillbaka. Detta är dock inte utrett utan bara en farhåga. Läs själv rapporten och bilda dig en uppfattning. Vi bör gärna svara på rapporten. Klicka på länkarna nedan.

Rapport alternativa skolskjutsgränser Västra Harg och Normlosa

Karta skolskjuts Västra Harg och Normlösa