Holkar på plats!


 

Då har holkarna i Holk of fame kommit på plats. Det är Årets Västra Hargare tillsammans med 3 biskopar, markägare, 1 landshövding och författare. Bosse Bildoktorn ritade en sportbil, Morgan till fåglarna. Fint folk till fina fåglar. De är uppsatta vid ett par ekar i den nordvästra delen av Kulladal. Följ stigen så ser du dem. Vem får signera nästa holk?

Följande signerade holkar finns i Holk of Fame i Västra Harg:

Anki Söderlund, Torkelsbo

Landshövding Elisabeth Nilsson

Biskop Martin Lind

Biskop Martin Lönnebo

Biskop Martin Modéus

Förf. Carl Henrik Svenstedt

Christer Svenstedt

Torkel Atterbom, Årets Västra Hargare 2013

Bo ”Bosse Bildoktorn” Andersson

Skådespelare Johannes Brost