Vad är Lea?


Detta är Rakel, den bibliska Leas syster.

Detta är Rakel, den bibliska Leas syster.

Nu är den lokal ekonomisk analysen (LEA) av Västra Harg klar. Den har analyserat det ekonomiska flödet sker i bygden, befolkningsutveckling, arbetspendling och företagande särskilt med avseende på kvinnors företagande.

Här kan du ladda ner resultatet – Lea för Västra Harg

Den 19 maj kommer Lean att redovisas vid byalagsmötet i Önnebo kl 18.

De som har arbetat med detta är delar av byalaget. Arbetet initieras av Hela Sverige skall leva Östergötland.

Gruppen består av:

Maria Lång                       marialng@rocketmail.com
Maria Carlsson               krocklekulla@hotmail.com
Jenny Lång                      jenny.lang2@yahoo.se
Staffan Nordlund             runneberget@gmail.com
Fredrik Olofsson             fredrik.olofsson@yahoo.se  (sammankallande)
Henrik Setterberg           henka_z@hotmail.com