Hembygdsföreningens program


Program år 2018

Mars 
Lör 17            Årsmöte i Församlingshemmet.
Kl 15.00         Underhållning av Jimmy Israelsson. Kaffeservering –Lotterier
.

April
Sön 30             Valborgsmässofirande
Kl 19.00          Rolf och Harald spelar i Församlingshemmet
.                      Kaffeservering – Lotterier –  Varm korv. Elden tänds 20.30
.                      Vårtal av Ingrid Martini. Vårsånger

Maj
Tis   1            Torpvandring. Vi besöker Görshorva och torpen runt
Kl 10.00          Samling Önnebo. Tag med kaffekorg!

Juni
Ons 27           Vi hjälps åt med slåtter i Hembygdsgården
Kl 17.00          Korvgrillning och kaffeservering

Juli
Sön 1              Lanthandelns dag
Kl 10.00           Vi säljer lotter

Under juli har vi öppet hus varje onsdag mellan Kl 15.00 – 18.00.
Vi bjuder på kaffe och har olika teman. Lotterier – Loppis.

Ons 4                Utställning och underhållning av Skånske Arne
Ons 11              Utställning med Eva Lundqvist Häll
Ons 18              Utställning Rossar Vestin. Underhållning
Ons 25              Anders Rosenqvist talar (16 och 17) om Alva
Viderström och visar hennes verk. Avslutning
vid hennes grav.

Augusti
Sön 12               Hembygdsdag i Bagarekulla.
Kl 15.00

Lör 25                Revygänget
Kl 15.00            Kaffeservering – Lotterier – Loppis.

September
Sön 9               Kulturarvsdagen på Spellinge Säteri där ägaren
Kl 15.00           Carl Henric Kuylenstierna berättar om att förvalta
ett byggnadsminne och om gårdens historia och
verksamhet. Vi kommer att guidas i Kavaljersflygeln
med välbevarad 1700-talsmiljö av byggnads-antikvarisk
expertis. Kaffe serveras och besöket avslutas ca kl 16.30.
Parkering sker vid magasinen.

Lör 22               Revygänget
Kl 15.00            Kaffeservering – Lotterier – Loppis.

December
Sön 9               Luciatåg i kyrkan och grötfest i Församlingshemmet.
Kl 16.00

Årsmöte 2018:  lördagen den 16 mars kl 15.00