Kontaktinfo


Styrelseklubba

GunnBritt Petersson, ordf  0142-24011
Britt Djerv, v ordf
Arne Börtemark, kassör
Tommy Bockerud, sekr
Karin Höglund
Marie-Louise Tjärnliden
Barbro Löwendahl
Håkan Davidsson

Arne Börtemark, ansv hemsidan