Byalaget


Byalaget i Västra Harg vill arbeta för en levande landsbygd kring Västra Harg. Byalaget driver och informerar i olika frågor som rör bygden.

 

I Västra Harg finns ett byalag som bevakar och driver frågor som berör hela bygden. Alla möten är öppna och vem som helst får komma och ge förslag till frågor att behandla. Vi träffas vanligen 2 gånger per höst och vår och har möten i Önnebo lanthandel kl 18.00.

Nästa möte är den 18 nov. För 2015 är datumen 10 feb, 19 maj, 11 aug och 17 nov.

Det senaste protokollet från mötet 9 sept hittar du via länken nedan.

Byalagsmöte den 9 sept

STYRELSEN

Ordförande: Ingrid Martini
Sekreterare Jenny Lång
Kassör: Margareta Skarp-Runtegen
Övriga:

Staffan Nordlund
Karin Höglund
Fredrik Olofsson
Anna Skarp, valberedning
Mats Johansson, valberedning

[ic_add_posts showposts=’3′ category=’byalaget’ ]