Byalaget


Byalaget i Västra Harg vill arbeta för en levande landsbygd kring Västra Harg. Byalaget driver och informerar i olika frågor som rör bygden.

I Västra Harg finns ett byalag som bevakar och driver frågor som berör hela bygden. Alla möten är öppna och vem som helst får komma och ge förslag till frågor att behandla. Hör av dig till någon i styrelsen om du har någon fråga eller kom till ett möte. Vi träffas vanligen 2 gånger per höst och vår och har möten i Önnebo lanthandel kl 18.00.

2018 träffas byalaget:

  • 23 april
  • 3 september
  • 26 november

Årsmöte 2019 sker 11 februari

STYRELSEN

Ordförande: Ingrid Martini
Sekreterare: Caroline Höglund
Kassör: Margareta Runtegen
Ledamöter: Karin Höglund , Anette Ottosson, Staffan Nordlund,

Valberedning:
Fredrik Olofsson
Lars-Åke Pettersson

Revisorer: 
Arne Börtemark
Tom Johansson (suppleant)

 

Här hittar du senaste årsmötesprotokollet.

Protokoll årsmöte 2018